Seiki

Text English              Texte Français

Seiki (Soho) betekent letterlijk: Universele Levensenergie Begeleiding en is verder moeilijk te omschrijven, want de beleving primeert en is individueel zodat alle uitleg de ervaring dreigt te doorkruisen. Als we echter toch tot een omschrijving willen overgaan, kan je zeggen dat het minimalistisch, zen-like lichaamswerk is. Het is de intuitive weg van 'Woe Wei' of ‘Doen door niet Doen’, spontaan en natuurlijk handelen, de kunst van het wachten, diagnose zonder vragen.


De techniek van Seiki staat nauwelijks vast en drijft vooral op intuïtie en aanvoelen, die de gepaste handelingen aanbrengen, of zoals de grondlegger, Kishi Akinobu sensei het zelf formuleert:
“My technique is no technique.”

Het doel is om de natuurlijke staat van een persoon of de Gen Ki (oorspronkelijke Ki of gezondheid) te herstellen. Gezondheid is echter geen standaard situatie waarin we iedereen moeten inpassen: Seiki wil niet harmoniseren of in evenwicht brengen maar  brengt de Ki in beweging wat iemand terugbrengt bij zichzelf en zijn eigen innerlijke (helende) krachten.

Gezondheid is geen statisch maar een dynamisch evenwicht: een grillig, complex en moeilijk voorspelbaar gebeuren: de expressie van onze eigen, individuele vorm of... misvorming. Zo streeft het lichaam en de natuur zelf steeds weer naar harmonie en zelfs wat wij ziekte noemen is een uiting van dit natuurlijk proces. Dit inzicht steunt op vertrouwen. Als we dit begrepen hebben, wordt het leven pas echt interessant: ‘Life is a game...’

De behandeling, of eerder gezegd de onderlinge uitwisseling en communicatie volgt het principe van Ki Do Ma: de gepaste actie, op het gepaste moment op de juiste plaats.

Door het leegmaken van je geest of Mushin beland je op -wat Kishi heet- het Zero Point, waar tijd en ruimte samenvloeien, zelfs ophouden te bestaan. Je vindt het contact met je ware zelf terug: onderdrukte emoties en spanningen komen los: fysiek, emotioneel, intellectueel... Je vitale energie gaat weer stromen. Het contact tussen lichaam en geest, tussen bewustzijn en onderbewustzijn, met je emoties, je omgeving en je oorsprong worden hersteld: je wordt weer heel, geheeld, verbonden.

Door Gyo Ki of het ademen door de handen wordt de gevoeligheid voor energie ontwikkeld en ook de capaciteit om deze aan te wenden.

Via Katsu Gen (spontane, herstellende beweging) kom je in contact met je innerlijke kracht.
Seiki creëert de omstandigheden waarin dit proces kan plaatsvinden.

De behandelaar creëert voornamelijk de juiste omstandigheden waarin genezing en zelf-correctie kunnen plaatsvinden: essentieel hierbij is het wederzijdse respect die zijn oorsprong vindt in vertrouwen in de Natuur en het Universum en ook in de goede relatie en communicatie tussen gever en ontvanger.

Met handen en vingers observeert de behandelaar bepaalde resonantie-punten, punten die vaak ook gebruikt worden in Shiatsu, maar soms ook niet en het is mogelijk dat punten zich spontaan 'aanbieden' aan de behandelaar. Door aandacht te geven aan deze punten, zelfs zonder ze aan te raken, wordt het energiesysteem van de ontvanger geraakt en treedt de zelf-helende werking van het lichaam in actie.

De helende effecten zijn soms spectaculair maar steeds natuurlijk. Op spontane wijze gaan lichaam en geest tijdens een Seiki-sessie weer echt samenwerken en ontstaat er een betere communicatie tussen bewustzijn en onderbewustzijn, waardoor een gevoel van  bevrijding ontstaat. Het resultaat is een vredig  en totale ontspanning, grotere gevoeligheid en alertheid, zuivering en tenslotte: Vakantie...

In de Oosterse Geneeskunde is de belangrijkste oorzaak van ziekte het stagneren van KI of levensenergie: Seiki  lost deze stagnatie op en automatisch begint het lichaam te veranderen, het inwendige evenwicht te herstellen en zichzelf te corrigeren. Eens dit proces aan de gang is wordt de behandelaar een respectvolle en aandachtige observator en begeleider die de ontvanger gidst in dit proces van verandering.

Tijdens dit proces kunnen zich allerhande reacties voordoen: deze worden Katsugen genoemd of spontane, regenererende bewegingen. Katsugen is de weg om de natuurlijke staat van het lichaam te herstellen door het toe te laten zich vrijelijk te bewegen. Het oefent het door de natuur ontwikkelde systeem dat ons spontaan gezond houdt. Katsugen herstelt de vitaliteit van ons autonoom zenuwstelsel. Het is een beweging die ver uitstijgt boven dans of sport, het is een primaire beweging die ontstaat uit de diepste bronnen van ons lichaam ... Het lichaam is niet dom !

Katsugen Undo staat open voor alle leeftijden, past voor elke lichaamsconditie: zelfs voor mensen die in hun fysieke mogelijkheden zijn beperkt. De beweging verschilt van persoon tot persoon, is meestal aangenaam en kan duren van enkele minuten tot enkele uren. Het schudt je systeem grondig dooreen en heeft een blijvend, positief effect op je vitaliteit en immuniteit. Maar ook hier schieten woorden tekort: de beleving is uniek en soms extatisch ...

De ontvanger gaat door drie stappen op weg naar meer welbevinden en een betere conditie :
- eerst komt diepe ontspanning,
- dan treedt een staat van verhoogde gevoeligheid op en groter lichaamsbewustzijn (proprioseptie),
- de derde fase is een moment van eliminatie, wat uiteindelijk leidt tot een betere gezondheid of 'vakantie' zoals Kishi Sensei het liever noemt. (Kishi vermeed alle medische termi,ologie...)

Seiki  is een zeer efficiente methode die ook kan gebruikt worden om de effecten van Shiatsu en andere manuele behandelingen te verbeteren en te intensifiëren. Seiki geeft een extra, universele dimensie aan alle vormen van lichaamswerk, maar staat ook open voor de leek. Omdat de contacten nooit invasief zijn, het respect groot en de intenties zuiver is er geen gevaar voor  schade of nevenwerkingen.